CNC pilovrtací centra 

CNC pilovrtací centra

Společnost PKD vlastní velmi rozsáhlou kapacitu v podobě třech CNC řízených pilovrtacích center od firmy Vernet-Behringer. Celková měsíční kapacita těchto pilovrtacích jednotek průměrně činí 500 tun.

Specifikace pilovrtací centrum Vernet behringer HD 1215

Technická kapacita vrtací jednotky

Ocelové profily Min. [mm] Max. [mm]
Úhelník 80x80x8 250x250x30
Plochý profil 80x8 1200
IPE 80 600
IPN 80 600
UAP 80 300
UPN 80 400
NEA/HEB 100 1200


Maximální délka profilu cca 18m
Využitelný průřez 1200 x 500mm
Minimální průměr vrtáku 8mm, maximální průměr 40mm
Značení dílů : hydraulický systém ražení alfanumerických znaků na zpracovávaný materiál

Technická kapacita pásové pily HBP 530-1204 GR 30

Plochý profil 1200 mm x 500 mm
Řez pod úhlem  
Vlevo 75° 1130 x 500 mm
Vlevo 60° 1000 x 500 mm
Vlevo 45° 770 x 500 mm
   
Vpravo 75° 1130 x 500 mm
Vpravo 60° 1000 x 500 mm
Vpravo 45°  770 x 500 mm
Vpravo 30°  535 x 400 mm