banner-3.jpg

Vadín - Produkční stáj pro dojnice a dojírna s čekárnou a zázemím

Zemědělské středisko Vadín se rozhodlo rozšiřovat a zkvalitňovat živočišnou výrobu. V roce 2018 a 2019 došlo k dodávce ocelové konstrukce a opláštění produkční stáje a přilehlé dojírny. Nová stáj pojme okolo 700 kusů dojnic. Její půdorysné rozměry z ní dělají jednu z největších stájí v České Republice. PKD navrhlo a dodalo ocelovou rámovou konstrukci bez mezipodpěr. Zvolený způsob výpočtu hlavního rámu umožnil maximální využití materiálu v souladu s Evropskými předpisy. Cit pro detail a dlouholeté zkušenosti s výrobou ocelových konstrukcí staví PKD na přední pozici v oboru.

Zemědělství

Specifikace hlavní stáje:

Šířka: 35,3 m
Výška: 25 m
Délka: 179 m
Množství oceli: 200 t
Realizace: 2017-2019


Modernizace farmy Násedlovice

Rozsáhlá modernizace farmy v Násedlovicích znamenala pro PKD dodávku nové moderní stáje, porodny a teletníku, které zefektivní živočišnou výrobu. Součástí modernizace byla i stavba nového silážního žlabu, přečerpávací jímky, skladovací jímky včetně výdejního místa a kafilerního boxu. Nová stáj má kapacitu 592 dojnic. Součástí dodávky bylo statické posouzení, výkresová dokumentace, dále pilotové založení a kompletní dodávka a montáž ocelové konstrukce vrchní stavby. PKD dodává optimální řešení na základě mnohaletých zkušeností s důrazem na použití kvalitních materiálů, mezi které patří i několikavrstvé nátěry vhodné pro přímý styk se zvířaty.

Zemědělství

Specifikace hlavní stáje:

Šířka: 34,2 m
Výška: 11,27 m
Délka: 150,7 m
Množství oceli: 150 t
Realizace: 2017-2018


Stáj a dojírna - Dešov

Součástí zakázky byla kompletní dodávka vrchní stavby stáje, dojírny a porodny. Kromě výroby a montáže ocelové konstrukce zajišťovalo PKD přes své zkušené dodavatele celkové opláštění stěn a střechy, včetně vrat, rolovacích stěn a štěrbin. PKD primárně navrhuje stavby bez potřeby mezilehlých podpor, a to i na stavby jako jsou stáje s velkými rozpony. Sofistikovaný statický výpočet z řad našich techniků tak umožnil na této stavbě ušetřit za práci a materiál.

Zemědělství

Specifikace hlavní stáje:

Šířka: 35,8 m
Výška: 12,25 m
Délka: 86,4 m
Množství oceli: 150 t
Realizace: 2017-2019


View the embedded image gallery online at:
https://www.pkd.cz/cs/agriculture#sig-Idbc20114925