banner-1.jpg

Slovensko - Produkční věže pro výrobu krmných směsí

V roce 2020 dodalo PKD ocelovou konstrukci pro výrobu krmných směsí. Dvě nové produkční věže umožní vyrobit až 200 000 tun krmiv za rok. Součástí dodávky byla i konstrukce pro čtvercová sila. Celková hmotnost dodané oceli byla okolo 1000 tun. Celá konstrukce byla dle požadavku investora opatřena protipožárním nátěrem na 45 minut, který se aplikoval přímo ve výrobě PKD.

Zemědělství


Vadín - Produkční stáj pro dojnice a dojírna s čekárnou a zázemím

Zemědělské středisko Vadín se rozhodlo rozšiřovat a zkvalitňovat živočišnou výrobu. V roce 2018 a 2019 došlo k dodávce ocelové konstrukce a opláštění produkční stáje a přilehlé dojírny. Nová stáj pojme okolo 700 kusů dojnic. Její půdorysné rozměry z ní dělají jednu z největších stájí v České Republice. PKD navrhlo a dodalo ocelovou rámovou konstrukci bez mezipodpěr. Zvolený způsob výpočtu hlavního rámu umožnil maximální využití materiálu v souladu s Evropskými předpisy. Cit pro detail a dlouholeté zkušenosti s výrobou ocelových konstrukcí staví PKD na přední pozici v oboru.

Zemědělství

Specifikace hlavní stáje:

Šířka: 35,3 m
Výška: 25 m
Délka: 179 m
Množství oceli: 200 t
Realizace: 2017-2019


Modernizace farmy Násedlovice

Rozsáhlá modernizace farmy v Násedlovicích znamenala pro PKD dodávku nové moderní stáje, porodny a teletníku, které zefektivní živočišnou výrobu. Součástí modernizace byla i stavba nového silážního žlabu, přečerpávací jímky, skladovací jímky včetně výdejního místa a kafilerního boxu. Nová stáj má kapacitu 592 dojnic. Součástí dodávky bylo statické posouzení, výkresová dokumentace, dále pilotové založení a kompletní dodávka a montáž ocelové konstrukce vrchní stavby. PKD dodává optimální řešení na základě mnohaletých zkušeností s důrazem na použití kvalitních materiálů, mezi které patří i několikavrstvé nátěry vhodné pro přímý styk se zvířaty.

Zemědělství

Specifikace hlavní stáje:

Šířka: 34,2 m
Výška: 11,27 m
Délka: 150,7 m
Množství oceli: 150 t
Realizace: 2017-2018


Stáj a dojírna - Dešov

Součástí zakázky byla kompletní dodávka vrchní stavby stáje, dojírny a porodny. Kromě výroby a montáže ocelové konstrukce zajišťovalo PKD přes své zkušené dodavatele celkové opláštění stěn a střechy, včetně vrat, rolovacích stěn a štěrbin. PKD primárně navrhuje stavby bez potřeby mezilehlých podpor, a to i na stavby jako jsou stáje s velkými rozpony. Sofistikovaný statický výpočet z řad našich techniků tak umožnil na této stavbě ušetřit za práci a materiál.

Zemědělství

Specifikace hlavní stáje:

Šířka: 35,8 m
Výška: 12,25 m
Délka: 86,4 m
Množství oceli: 150 t
Realizace: 2017-2019