banner-6.jpg

Lávka pro pěší přes dálniční přivaděč I/26 u Plzně-Nová Hospoda

PKD realizovalo pro pěší a cyklistickou dopravu lávku přes přivaděč k dálničnímu obchvatu Plzně. Lávka a stezka propojují pro cyklisty Novou Hospodu s Borskými Poli. Lávka je plně bezbariérová s točitými nájezdovými rampami. Hlavním nosným prvkem je ocelový oblouk, na který je zavěšená mezilehlá mostovka. Nová lávka pro chodce a cyklisty je dlouhá 142 m, šířka průchozího profilu je 3 m a má asfaltový povrch. Investorem bylo město Plzeň - Odbor investic Magistrátu města Plzně. Období realizace celého projektu přivaděče: 2009 – 2012.

Doprava


Nová lávka přes řeku Jihlavu

V roce 2014 bylo PKD hlavním dodavatelem ocelové konstrukce nové visuté lávky přes řeku Jihlavu. Lávka je navržena jako trám zavěšený na řetězových táhlech z vysokopevnostní oceli. Přenos zatížení z mostovky do základů je veden přes ocelové asymetrické pylony ukotvených na březích řeky Celá konstrukce je žárově zinkována. Maximální užitné zatížení je uvažováno 400 kg/m2.

Hlavní mostový trám je prostě uložen na kloubových ložiskách. Rozpětí trámu je 34,1m. Po montáži konstrukce proběhla ještě zatěžovací zkouška, kdy se simulovalo statické zatížení s celkovou hmotností 21 tun. Lávka vyhověla.

Celá konstrukce má složitý a nepravidelný tvar a má mnoho atypických detailů. PKD tak zcela vyhovělo přání architekta a nejen tímto projektem dokázalo, že je schopno vyrobit širokou škálu konstrukcí.

Doprava


Nová lávka k ZOO Jihlava

Lávka Velký Pěčín


Stanice metra Letňany, Praha

Vedle mostních konstrukcí má PKD zkušenosti z mnoha jiných konstrukcí, které úzce souvisí s dopravou. Jeden z realizovaných projektů je i dodávka ocelové konstrukce pro stanici metra Letňany v Praze.

Doprava