banner-6.jpg

Fotovoltaika

Energetické úspory

V roce 2022 byla instalována a zprovozněna fotovoltaická elektrárna pro vlastní potřebu s cílem snížit odběr elektrické energie z distribuční sítě a snížení závislosti společnosti na dodavateli energie. Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Text nEnergetické úspory/span>